Szczegóły oferty:

 • Odpylanie przemysłowe

  więcej...
 • Pneumatyczny transport ścinków (Trim Waste)
  więcej...
 • Odkurzanie przemysłowe

  więcej...
 • Wentylacja przemysłowa

  Wentylacja w przemyśle
 • logo NAAR Technik

Pomoc techniczna

Jeżeli masz pytania zadzwoń
lub skorzystaj z formularza zapytania dostępnego w dziale do pobrania

Wentylacja przemysłowa

Wentylacja przemysłowa

NAAR Technik gromadząc wieloletnie doświadczenie w dziedzinie ochrony środowiska i filtracji powietrza w zakładach produkcyjnych i halach magazynowych, oferuje kompleksowe i skuteczne rozwiązania wentylacji mechanicznej w przemyśle. Nasze projekty opieramy o najnowsze technologie i urządzenia, dające możliwość uzyskania najwyższej skuteczności oraz najniższych współczynników energochłonności. Oferujemy kompleksowe przeprowadzenie inwestycji od opracowania koncepcji poprzez wykonanie projektu wentylacji, do realizacji zadania i późniejszej obsługi serwisowej.

Wentylacja strefowa

Wentylacja przemysłowa w zakładach produkcyjnych często obciążona jest problemem przekroczeń NDS (najwyższych dopuszczalnych stężeń), dużego zapylenia, emisji oparów lub gazów często toksycznych i agresywnych chemicznie, zysków ciepła, zagrożeniem wybuchem lub specjalnymi wymaganiami higienicznymi. Wentylacja przemysłowa w odróżnieniu od standardowej wentylacji komfortowej, wymaga indywidualnego podejścia do potrzeb i specyfiki produkcji oraz dużego doświadczenia w aplikacjach przemysłowych. NAAR Technik dzięki szeregom doświadczeń i realizacji wentylacji w halach produkcyjnych i magazynach o różnej specyfice wypracował najbardziej ekonomiczne rozwiązania uzależnione od aplikacji.

Wentylacja strefowa daje możliwość przewietrzania i izolacji wybranych obszarów narażonych na przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń. Dzięki odpowiednio zaprojektowanej wentylacji strefowej udaje się, usunąć zanieczyszczeń w halach do poziomu poniżej NDS, oraz zniwelować nadmierne zyski ciepła lub wilgoci bez konieczności wentylacji całego obiektu. Wentylacja strefowa znajduje zastosowanie w spawalniach, lakierniach, komorach śrutowania i piaskowania, strefach pakowania i przesypywania, obszarach składowania substancji toksycznych i pylących, akumulatorowniach, maszynowniach, kompresorowniach, lakierniach i wszędzie tam gdzie występuje niekontrolowana emisja zanieczyszczeń w wybranym obszarze zakładu.

Wentylacja miejscowa

Wentylacja miejscowa polega na skutecznej hermetyzacji lokalnie występujących źródeł emisji pyłów, dymów, oparów gazu, gorącego powietrza. Hermetyzacji dokonuje się w miejscach występowania emisji poprzez stosowanie: odpowiednich zabudów, ssawek rękawów spawalniczych, stołów roboczych z odciągiem miejscowych, odciągów bezpośrednich z narzędzi (odciąg szlifierski, odciąg z pistoletów spawalniczych etc.) Wentylacja miejscowa znajduje zastosowanie na stacjonarnych stanowiskach spawalniczych i szlifierskich, na stanowiskach zgrzewania i spawania w automatycznych liniach produkcyjnych, na przesypach przenośników taśmowych w galeriach nawęglania, i elektrowniach przy transporcie węgla i biomasy, w cukrowniach, w procesach walcowania stali, i ciągnienia walcówki, na stanowiskach pakowania produktów sypkich.

Odzysk ciepła

Odzysk ciepła, rekuperacja pozwala na wykorzystanie ciepła z powietrza wyrzucanego przez system wentylacji do ogrzania czerpanego powietrza zewnętrznego lub ogrzania obszarów, w których jest niedobór ciepła. Oferowane przez nas układy odzysku ciepła, rekuperatory dają często możliwość podgrzania powietrza świeżego do temperatury, w której nie jest konieczne dodatkowe jego dogrzewanie poprzez np. nagrzewnice wodną, elektryczną lub palnik gazowy. Odzyskane ciepło z wentylacji niektórych procesów technologicznych może również służyć do podgrzania np. części biurowej lub socjalnej zakładu. Specjalistyczne układy odzysku ciepła pozwalają na oszczędności energii, które mogą bardzo szybko zamortyzować całą inwestycję.

Powrót do strony głównej naszej oferty